วัดโพธิ์คลาน

วัดโพธิ์คลาน

วัดโพธิ์คลานไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดที่แน่ชัดแต่มีการตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1780 วัดนี้เคยมีต้นโพธิ์ใหญ่นอนขนานอยู่กับพื้นแต่มียอดตั้งขึ้น ชาวบ้านจึงเรียก วัดโพธิ์คลาน ปัจจุบันต้นโพธิ์เหลือแค่หน่อเพียงบางส่วน มีระฆังสำริดที่จารึกภาษาโบราณ ชื่อของวัดโพธิ์คลานปรากฏพบอยู่ในโคลงนิราศสุพรรณ ของสุนทรภู่ ความว่า

เลี้ยวหนึ่งถึงบ้านชื่อ        โพคลาน

โพใหญ่ไม้บูราณ            ร่มชื้น

สองฝั่งพรั่งพฤกษตาน      โตนดพุ่งสูงเอย

ท่าลาดหาดทรายตื้น       ตลิ่งล้วนสวนมเขือ