พระพิมพ์เนื้อชิน

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

            พระพิมพ์เนื้อชินองค์นี้ พบใต้ฐานพระประธาน อุโบสถวัดพระรูป กำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่  ๒๐ แบบศิลปะสุพรรณภูมิ วัสดุชินเงิน ขนาด สูง ๕.๘ ซม. กว้าง ๒.๗ ซม. หนา ๐.๗ ซม. ผอ.ยรรยง โอภากุล มอบให้วัดพระรูป
            พระพิมพ์เนื้อชินกรุวัดพระรูป ตามประวัติกล่าวว่าขุดพบเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๓ แบ่งเป็น ๒ พิมพ์คือ พิมพ์แบบอู่ทองรุ่น ๑ กับพิมพ์แบบอู่ทองรุ่น ๓ เป็นเนื้อชินเงิน มีสัณฐานแบน ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงเตี้ยๆ แสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวาวางตรงลงด้านหน้าแตะถึงฐาน พระวรกายสูงชะลูด ด้านหลังเรียบพิมพ์เป็นลายผ้าหรือลายตาราง น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐