พระพิมพ์นาคปรก

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป

            “พระพิมพ์นาคปรก” พระนาคปรกมีรูปทรงกลมรี พิมพ์ตื้น พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแสดงปางสมาธิเหนือขนดนาค ภายใต้พังพานพญานาคเจ็ดเศียร เค้าพระพักตร์ทรงรี ด้านหลังขององค์พระนูนเล็กน้อย พระพิมพ์นี้มีเนื้อค่อนข้างละเอียด มีเม็ดแร่สีน้ำตาลอมแดงและเม็ดกรวดกระจายอยู่ทั่วองค์ พระพิมพ์นี้นิยมเรียกกันว่า “พระนาคปรก” หรือ “พระปรกชุมพล” การเรียกชื่อพระปรกชุมพลสันนิษฐานว่าเรียกตามพระพิมพ์เดียวกันซึ่งพบมาก่อนที่วัดพลายชุมพล
            พระพิมพ์นาคปรก จัดอยู่ในพระชุดกิมตึ๋งที่มีชื่อเสียงของวัดพระรูป ประกอบด้วย พระสี่กร พระมอญแปลง พระประคำรอบ และพระนาคปรก