ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี

112/1 ถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200