ของชิ้นเอก

พิพิธภัณฑ์วัดพระรูป เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีความน่าสนใจเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุเหล่านี้นับเป็นของชิ้นเอกที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป เพื่อรอให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

พระพุทธบาทไม้

พระพุทธบาทไม้

พระพุทธบาทชิ้นเอกหนึ่งเดียวของประเทศ ที่ทรงคุณค่า งดงาม และศักดิ์สิทธิ์
เข้าชม

พระพุทธรูปคู่พระพุทธบาทไม้

พระพุทธรูปคู่พระพุทธบาทไม้

พระพุทธรูปหินทราย ที่มีประวัติความเป็นมาคู่กับพระพุทธบาทไม้
เข้าชม

พระพุทธรูปสมัยสุพรรณภูมิ

พระพุทธรูปสมัยสุพรรณภูมิ

หลักฐานศิลปกรรมชิ้นสำคัญของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิ ที่หาชมได้ยากยิ่ง
เข้าชม

พระพิมพ์เนื้อชิน กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์เนื้อชิน กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิที่มีชื่อเสียงและหาขมได้ยากยิ่ง
เข้าชม

พระพิมพ์ขุนแผน กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์ขุนแผน กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เข้าชม

พระพิมพ์พลายงาม กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์พลายงาม กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เข้าชม

พระพิมพ์สี่กร กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์สี่กร กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิ และหนึ่งในพระชุดกิมตึ๋งของวัดพระรูปที่มีชื่อเสียง
เข้าชม

พระพิมพ์มอญแปลง กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์มอญแปลง กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิ และหนึ่งในพระชุดกิมตึ๋งของวัดพระรูปที่มีชื่อเสียง
เข้าชม

พระพิมพ์ประคำรอบ กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์ประคำรอบ กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิ และหนึ่งในพระชุดกิมตึ๋งของวัดพระรูปที่มีชื่อเสียง
เข้าชม

พระพิมพ์นาคปรก กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์นาคปรก กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิ และหนึ่งในพระชุดกิมตึ๋งของวัดพระรูปที่มีชื่อเสียง
เข้าชม

พระพิมพ์ขุนไกร กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์ขุนไกร กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เข้าชม

พระพิมพ์พระพันวษา กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์พระพันวษา กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เข้าชม

พระพิมพ์กุมารทอง กรุวัดพระรูป

พระพิมพ์กุมารทอง (พระยุ่ง) กรุวัดพระรูป

เอกลักษณ์พระพิมพ์ของวัดพระรูปเมืองสุพรรณภูมิที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เข้าชม

ระฆังสำริดมีจารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๓

ระฆังสำริดมีจารึก พุทธศตวรรษที่ ๒๓

หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในยุครุ่งเรืองของวัดพระรูปสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๓
เข้าชม

พระพุทธรูปหินทราย

พระพุทธรูปหินทราย

เอกลักษณ์ศิลปกรรมในยุครุ่งเรืองของวัดพระรูปสมัยเมืองสุพรรณภูมิ
เข้าชม

ใบเสมาหินทราย

ใบเสมาหินทราย

เอกลักษณ์ศิลปกรรมในยุครุ่งเรืองของวัดพระรูปในสมัยเมืองสุพรรณภูมิ
เข้าชม

จารึกลานทอง พุทธศตวรรษที่ ๒๐

จารึกลานทอง พุทธศตวรรษที่ ๒๐

หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในยุครุ่งเรืองของวัดพระรูปสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐
เข้าชม

ชิ้นส่วนดอกพิกุลทอง

ชิ้นส่วนดอกพิกุลทอง

หลักฐานอันทรงคุณค่าของวัดพระรูปที่หาชมได้ยากยิ่ง
เข้าชม

บุษบกธรรมาสน์

บุษบกธรรมาสน์

งานศิลปกรรมชิ้นสำคัญในสมัยอยุธยาตอนปลาย-ธนบุรี ของวัดพระรูป
เข้าชม

คัมภีร์ใบลานจารึกสมัยธนบุรี

คัมภีร์ใบลานจารึกสมัยธนบุรี

หลักฐานแสดงความสืบเนื่องในช่วงธนบุรีของวัดพระรูป
เข้าชม

ใบเสมารุ่นที่สอง

ใบเสมารุ่นที่สอง

หลักฐานแสดงพัฒนาการวัดพระรูปในพุทธศตวรรษที่ ๒๕
เข้าชม

ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ

ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ

งานศิลปกรรมแสดงความรุ่งเรืองในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ ๓ - ๔ ของวัดพระรูป
เข้าชม

พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์

พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์

หลักฐานแสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
เข้าชม

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

หลักฐานแสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
เข้าชม

สมุดภาพพระมาลัย

สมุดภาพพระมาลัย

ศิลปกรมชิ้นสำคัญที่สะท้อนคติความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของวัดพระรูป
เข้าชม

ตาลปัตรสวดพระมาลัย

ตาลปัตรสวดพระมาลัย

หลักฐานแสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
เข้าชม

หีบหนังสือเทศน์

หีบหนังสือเทศน์

หลักฐานแสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
เข้าชม

หีบหนังสือสวด

หีบหนังสือสวด

หลักฐานแสดงความเจริญรุ่งเรืองของวัดพระรูปในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕
เข้าชม