วัดแค

วัดแค

วัดแคเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี เหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระประธานในวิหารมีลักษณะก่ออิฐถือปูนตามแบบศิลปะอยุธยา ในวัดยังมีพระพุทธบาทสี่รอย ระฆังทองเหลือง หม้อต้มกรัก และฆ้องทองเหลืองที่เป็นโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ในวัดยังมีต้นมะขามยักษ์อายุ 100 ปี เชื่อกันว่าเป็นต้นมะขามในวรรณคดีขุนช้าง – ขุนแผน ที่ขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขาม