วัดสนามชัย

วัดสนามชัย

วัดสนามชัยจากศิลปะการก่อสร้างคาดว่ามีการสร้างซ้อนกันในสองสมัย คือช่วงสมัยทวารวดี – อู่ทอง และสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 1746 ปัจจุบันมีเพียงซากเจดีย์ขนาดใหญ่ ฐานทรงสิบหกเหลี่ยม ส่วนยอดพังลงมาเกือบทั้งหมด เหลือเพียงฐานชั้นล่าง ด้านในกลวงเป็นห้องสี่เหลี่ยม เมื่อช่วง พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรขุดพบอัฐิปนอยู่กับเถ้าถ่านบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เชื่อว่าเป็นเถ้าอัฐิของทหารที่เสียชีวิตจากเมื่อครั้งทำสงครามกับพม่า