วัดพระอินทร์ (ร้าง)

วัดพระอินทร์ (ร้าง)

วัดพระอินทร์ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานจากสถาปัตยกรรมคาดว่าเป็นวัดสมัยอยุธยา ในวัดมีศิลปกรรมที่สำคัญ อันได้แก่ เจดีย์แปดเหลี่ยมมีซุ้มเรือนธาตุด้านบนองค์ระฆัง มีลวดลายปูนปั้นที่ประดับซุ้มด้านทิศตะวันตกเหลือเพียงเล็กน้อย